Možnosti spolupráce

Možnosti spolupráce s House ViP, s.r.o.

1) Neveřejná nabídka

Nabízíme:

Požadujeme:

Podepsání souhlasu / zprostředkovatelské smlouvy se zařazením do interní nabídky

 2) Veřejná nabídka

Nabízíme:

Požadujeme:

Podepsání souhlasu / zprostředkovatelské smlouvy se zařazením do nabídky na veřejné portály

3) Exkluzivní nabídka

Nabízíme:

Požadujeme:

Podepsání výhradní smlouvy na dobu určitou