PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

Co je PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (zkráceně PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu.

Zajistí Vaše kancelář PENB?

Ano jako realitní kancelář jsme schopni PENB zajistit. Na základě Vaší žádosti Vám zajistíme u obchodního partnera vytvoření PENB za cenu 10.000,-Kč včetně DPH. V případě, že nemovitost prodáte přes nás, tak tento poplatek odečteme od naší požadované provize, kdy bude minimální výše provize zůstane nejméně 100.000,-Kč včetně DPH a zároveň o to navýšíme kupní cenu požadovanou majitelem nemovitosti. Pokud s námi majitel nemovitosti uzavře výhradní spolupráci na dobu 6 měsíců s minimální výší provize 150.000,-Kč včetně DPH, tak zajistíme PENB ZDARMA na náklady RK.

Je PENB povinný?

Povinnost PENB vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Průkaz je povinný při výstavbě nových budov, při větší změně dokončených budov, při prodeji a pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části.

Například při prodeji své nemovitosti vás tento zákon zavazuje, předložit PENB novému majiteli nejpozději při předání nemovitosti, ideálně však již při podpisu kupní smlouvy.

Povinnost PENB při prodeji

Prodávám byt a SVJ mi odmítne předat PENB. Co s tím?

§7a odstavec 2 ukládá SVJ nechat zpracovat PENB při prodeji bytu (od1.7.2015) i při pronajímání bytu (od 1.1.2016), když to SVJ nedodrží a průkaz nedá zpracovat, tudíž vlastníkovi bytu jej neposkytne pro potenciálního kupce či nájemníka, a když nezajistí uvedení energetické třídy v inzerátech hrozí SVJ podle §12a odstavec 3 písmeno b pokuta až 200 000 Kč

§7a odstavec 3 ukládá to samé vlastníkovi bytu a za nedodržení mu hrozí podle §12 odstavec 2 písmeno a pokuta až 50 000 Kč

V praxi musíte žádat PENB písemně a prokazatelně u SVJ. Tato výzva by měla obsahovat účel požadavku PENB, lhůtu do max. 14 dnů od výzvy dodat PENB v ověřené kopii a upozornění na povinnost SVJ nebo majitele, že je to v souladu se zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Jestliže majitel PENB na základě první výzvy nezíská, odešlete druhou výzvu s termínem do 7 -10 dnů s tím, že se odkážete na první výzvu a upozorníte SVJ, že pokud PENB neobdrží, bude nucen toto postoupit SEI.

Pakliže ani po druhé výzvě PENB nezískáte, pošlete kopii korespondence na SEI se stížností a požadavkem, aby SEI zajistilo od SVJ nebo majitele PENB. V takovém případě posléze můžete jako majitel bytu využít toho, že jste PENB nedostal a můžete jej případně nahradit fakturami za energie za poslední 3 roky a nemusíte již dále na PENB čekat.

Existují výjimky, kdy mít PENB nemusím?

Musím PENB uvádět v inzerátu?

V případě prodeje nebo pronájmu nemovitosti prostřednictvím zprostředkovatele je vlastník nemovitosti povinen předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii. zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu „G“.

 

Zpět