Uhrazení poplatku za převod vlastnického práva v KN

Co je to za poplatek?

Jedná se o transakční za převod vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího v příslušném katastrálním úřadě. Tento poplatek je účtován za každou změnu, která nastane na nemovitosti (např. vklad nebo výmaz zástavního práva banky).

Jaká je výše poplatku?

Poplatek byl 1. 1. 2020 zvýšen na částku 2.000,-Kč bez DPH z původního 1.000,-Kč. Katastrální úřad není plátcem DPH.

Kdy se poplatek hradí?

Při doručení Realitní smlouvy (Kupní smlouvy) na příslušný katastrální úřad je možné poplatek v hotovosti na pokladně nebo kartou. Případně jde poplatek uhradit převodem na účet katastrálního úřadu do 5-ti dnů.

Kdo poplatek hradí?

Závazek uhrazení poplatku je dán realitní smlouvou. Převážně při prodeji je tento závazek na straně Kupující. Pokud naše realitní kancelář zprostředkuje prodej nemovitosti, tak tento poplatek v plné výši uhradíme za naše klienty.

Zpět